Vědci potvrdili výskyt tekoucí vody na Marsu

Rudá planeta má tekoucí vodu. S tímto převratným objevem přišla americká vesmírná agentůra NASA a potvrdila tak to, co mnozí vědci dlouho jen předpokládali. Tekoucí voda se však na Marsu objevuje jen za určitých podmínek. Umožňují to s největší pravděpodobností bohatá ložiska soli objevená družicí Mars Reconnaissance Orbiter. I na planetě, kde jsou teploty pod bodem mrazu zcela běžná, umožňuje tato sůl existenci vody v tekutém stavu. 

FOTO: NASA

K objevu vědce přivedlo pozorování koryt na povrchu planety. Zjistili, že se v jednotlivých obdobích dochází k jejich změnám. A také, že se v průběhu jara na určitých místech objevují tmavé čáry, které se během léta zvětšují a na podzim opět mizí. Příčinou je podle vědců právě tekoucí voda. “Naším úkolem na Marsu bylo sledovat vodu. Je to první krok v misi hledání života ve vesmíru. A nyní máme přesvědčivé důkazy potvrzující to, co jsme už dlouho předpokládali. Na dnešním Marsu voda proudí!” prohlásil John Grünsfeld, astronaut a současně i administrátor Vesmírného ředitelství NASA.

pia19917_perspective_6-1

Objasnilo se také, jak je možné, že se voda na planetě s teplotami pod bodem mrazu uchová v tekutém stavu. Na vině je sůl – která jak známo – výrazně snižuje bod mrazu vody. Její přítomost v oblasti potvrdili analýzy za pomocí speciálních nástrojů, umožňující určit chemické složení.

Mnoho otázek ale zůstává. Například to, kde se voda ve sledovaných oblastech bere. Jedna z teorií, o níž vědci uvažují, počítá s vázáním vody na zdejší sůl z atmosféry. A možné to je, jak upozornili někteří odborníci. Soli jsou totiž v oblasti přítomny právě v době největší aktivity pruhů. Hlavní roli přitom hrají tzv. chloristany. Ty díky svým vlastnostem dokáží snížit bod mrazu až o 70 stupňů Celsia. Na Marsu již byla jejich přítomnost potvrzena dříve. Konkrétně jsou soli na rudé planetě směsicí chloristanu hořečnatého, chlorečnanu hořečnatého a chloristanu sodného. Zcela poprvé ale jsou pozorovány v tekutém stavu.

pia19916-main_perspective_2

 

Avšak ani tyto nové a bezesporu převratné objevy nedokázaly odpovědět na základní otázku. A to, zda existuje život i mimo naší planetu. Tekoucí voda na jiné planetě ale udává směr dalšího výzkumu. Voda totiž znamená život. Nic na tom nemění ani skutečnost, že extrémně slaná voda – jak dokazují zkušenosti z naší planety – není pro život tím nevhodnějším prostředím.

 

 

 

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu