Neznámý pachatel ucpal v Čejkovicích na Hodonínsku hnízda silně ohroženým vlhám pestrým stavební montážní pěnou

Montážní pěnou ucpal neznámý pachatel v Čejkovicích na Hodonínsku hnízdní otvory vlhám pestrým. Ohrozil tím populaci bezmála šedesáti hnízd. Pestrobarevná vlha pestrá přitom patří mezi silně ohrožené a právě v této oblasti je největší koncentrace hnízdišť. 

FOTO: Gašpar Čamlík a Dušan Boucný

Celkem 57 hnízd uzavřených neprodyšně montážní pěnou napočítali dnes inspektoři České inspekce životního prostředí a členové České společnosti ornitologické v obci Čejkovice na Hodonínsku. Ve všech případech šlo o hnízda vlhy pestré. Ta přitom patří mezi silně ohrožené druhý ptáků a v ČR se jejich populace odhaduje na 800 až 1000 párů. Jen díky velké náhodě se všechny vletové otvory podařilo uvolnit. „Bylo to každopádně velké štěstí. Kvůli šetření jiného případu byli naši inspektoři zcela náhodou nedaleko a když se o tomto neuvěřitelném barbarství dozvěděli, mohli okamžitě zasáhnout,“ uvedl k zásahu Jindřich Mikeš, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně. Podařilo se tak zachránit celkem pět uvězněných ptáků a v jednom hnízdě byla nalezena vajíčka. „Žádné uhynulé jedince pracovníci inspekce na místě nezaznamenali,“ potvrdila Jana Jandová z tiskového odboru ČIŽP. Avšak vzhledem k tomu, že nory vlh pestrých mohou být hluboké i více jak dva metry, nelze úhyn zcela vyvrátit.

Hnízda byla neprodyšně ucpána stavební montážní pěnou. FOTO Gašpar Čamlík

Motiv činu zatím není znám, nad jeho provedením se ale pozastavují jak inspektoři ČIŽP tak i ornitologové. Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek přitom upozorňuje zejména na načasování. „Kolonii vlh se pachatel pokusil vyhladit v jejich nejcitlivějším možném období – v době hnízdění. Ptáci uvěznění v norách tak byli odsouzeni k pomalému umírání na svých hnízdech,“ uvedl v tiskové zprávě. Dodal ale, že se samice po takovém stresu ke svým vajíčkům už rozhodně nevrátí. V hnízdech totiž mohly být uvězněné i několik dnů. Ani skutečnost, že se tak zatím nepotvrdil úhyn vlhy pestré v souvislosti s činem samotným zřejmě nezabrání nenapravitelným škodám na hnízdní populaci.   

Vlha pestrá – jak už samo jméno napovídá – je charakteristická svým pestrým zbarvením. FOTO: Dušan Boucný

Případem se začala již zabývat také Policie ČR. „Mohu potvrdit, že jsme dnešního dne přijali oznámení, že v obci Čejkovice došlo ze strany neznámého pachatele k zaslepení hníz chráněného ptačího druhu. Naši policisté na místo vyjeli a věc zdokumentovali. V tomto okamžiku probíhá šetření zda a případně k jakému trestnému činu došlo“, sdělil na náš dotaz k celé věci por. Petr Zámečník z územního odboru Police ČR v Hodoníně. Více informací o případu zatím s ohledem na probíhající šetření policie neuvedla. Od pracovníku ČSO jsme nicméně získali informaci, že se pachatel na místo činu pravděpodobně vrátil hned několikrát.

Podaří-li se pachatele najít, nebude mít ale vyhráno ani v případě, pokud by policejní šetření ukázalo, že ke spáchaní trestného činu nedošlo. K zahájit správní řízení za škodlivý zásah do vývoje zvláště chráněného druhu podle zákona na ochranu přírody se v takovém případě totiž připravuje ČIŽP. Uložit přitom může fyzické osobě pokut až do výš 100 tisíc korun a u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až do výše jednoho milionu korun.

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu

1 komentář: „Neznámý pachatel ucpal v Čejkovicích na Hodonínsku hnízda silně ohroženým vlhám pestrým stavební montážní pěnou

  • 31/05/2017 (22:47)
    Permalink

    Jaký chorobný mozek mohl toto udělat?!

Komentáře nejsou povoleny.