Fotografická soutěž FSC vybídla k zachycení pestrobarevnosti podzimního lesa

S příchodem září odstartoval další, již osmý ročník fotografické soutěže, tentokrát pod heslem „mysli na lesy“. Pořádá ji česká pobočka organizace Forest Stewardship Council.  

FOTO: Pixabay.com

Lesy, a to nejen ty české a moravské, jsou v posledních desetiletích ogrilovány mnoha vlivy. Není tak náhodou, že se hlavním tématem dalšího ročníku fotografické soutěže stalo právě lesní hospodářství a ochrana lesů před negativními dopady klimatických změn. Organizátoři přitom předpokládají, že i ten letošní ročník bude stejně úspěšný, jako ty předchozí. V nich do soutěží bylo zasláno více než 25 tisíc fotografií a zapojilo se na sedm tisíc soutěžících. Soutěž končí 15. listopadu 2021, takže je dost času poslat fotografie, jenž budou patřit do tří vypsaných kategorií. Vítězové si odnesou hodnotné ceny – fotoaparáty, fotografické příslušenství a další  ceny, jejichž celková hodnota činí 90  tisíc korun. Partnerem této soutěže je fotograf, známý po celém světě – Martin Rak. Je také jeden ze členů poroty. Na svém kontě má mnoho významných ocenění – EISA Maestro, International Photo Awards IPA, Prix de la Photographie Paris Px3 – to vše v kategorii krajinářské fotografie.

Pravidla jsou snadná. Jak bylo řečeno, soutěž je konána od 1. září 2021 až do 15. listopadu 2021. Jedná se o podzim, takže ideální čas k tomu, ulovit nějakou krásnou fotografii přírody vhodnou k zaslání do soutěže. Fotografie se mohou vkládat prostřednictvím webových stránek myslinalesy.cz. Připraveny jsou tři kategorie, a to „Mysli na lesy“, „Člověk a příroda“ a „Flora a fauna“. Navazují na tři základní pilíře FSC – ekologický, ekonomický a sociální. Odborná porota vybere tři vítěze z každé kategorie, tak jak je to běžné a ti získají hodnotné ceny mezi nimiž nechybí digitální fotoaparáty Canon EOS, stativy Manfrotto, paměťové karty Lexar a fotografická světla Nanlite. Jako bonus pro všechny vítěze je také připraveno předplatné časopisu FotoVideo.

Lesy jsou pro člověka velmi důležité a každý člověk může také lesům pomoci. A to jednak odpovědnou spotřebou ale i výběrem produktů ze dřeva z přírody blízkých lesů. „Uplynulý pandemický rok ukázal důležitost lesů jako místa, které nám i ve složitých obdobích nabízí možnost relaxace a blízkého kontaktu s přírodou. Proto je potřeba lesy chránit šetrným a přírodě blízkým hospodařením, které je pomáhá zachovat i pro další generace a celou společnost. Budeme rádi, když se všichni, kterým na lesích záleží, k podpoře zachování lesů přidají s námi i se svým fotoaparátem v ruce“, říká ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Právě soutěž může být dle organizátorů jedna z cest jak šířit povědomí o přírodě blízkých formách lesního hospodářství a odpovědné spotřebě dřevěných výrobků. Takový způsob hospodářství má za cíl vytvořit odolnější lesní porosty, disponující vyváženou druhovou skladbou.V současné době jsou považovány  za jeden z nejlepších způsobů, jak připravit les na přicházející klimatické změny. A pomoci dle FSC ČR může každý. ,A to třeba tak, že bude dodržovat tzv. „Zelené desatero„. To bylo připraveno pro širokou veřejnost právě díky FSC ČR. Další možností je využívání produktů ze dřeva z přírody blízkých lesů. Například z těch, jenž nesou logo FSC – Forest Stewardship Council.

Je třeba myslet na lesy. Příroda léčí a stromy do ní samozřejmě patří. Mnoho lidí by mohlo vyprávět jak příroda pomohla tam, kde jiní tápali. A chránit lesy je také jedna ze základních věcí. Je nutné změnit lidský přístup k přírodě všeobecně – neničit, zbytečně nekácet, nezabíjet zvířata, jenž v lesích žijí. Všechno souvisí se vším. Příroda a samozřejmě lesy působí blahodárně nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví. Stačí se jen zamyslet, kolik z nás se jde do lesa projít či jen tak relaxovat.              

Share Button
Jana Plecháčová