Planeta si dnes připomíná Den Země

Dnešek, 22. duben, je již pravidelně vyhrazen Dnu Země. V letošním roce  si budeme připomínat 46-tý ročník s podtitulem “stromy pro Zemi”. A ne náhodou. Stromy jsou plícemi naší planety a lidskou činností jich ubývá. 

FOTO: Hans Braxmeier / Pixebay.com

Den Země byl poprvé vyhlášen v roce 1970. Od té doby už ulynulo hodně času, ale na jeho významu to nijak neubralo. Právě naopak. Poškozování životního prostředí pokračuje stále. Mnoha cílů ale dosaženo bylo. Iniciativa amerického senátora Geylord Nelson, který dal prvotní impuls k jeho vzniku, pomohla s rozšířením povědomí o enviromentálních problémech a důsledcích našeho života na životní prostředí.

Nové výzvy ale vyvstávají. “V tento Den Země i v dalších dnech pojďme udělat velké věci. Pojďme zasadit 7,8 miliard stromů pro Zemi. Pojďme se zbavit fosilních paliv a zásobujme města 100% z obnovitelných zdrojů“, nabádá oficiální web www.earthday.org pro rok 2016. Právě udržení rozlohy lesů a využívání energií patří k úkolům do budoucnosti.

S odkazem na tyto myšlenky se Den Země slaví i v České republice. Tradičně se pojí s řadou doprovodných akcí pořádaných vždy kolem 22. dubna. Jejich kalendář můžete najít na českém webu ke Dni Země na www.denzeme.cz. Jejich společným cílem je podporovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje, upozorňovat širokou veřejnost na enviromentální problematiku a také vychovávat budoucí generace k tomu, aby chránily naše společné přírodní dědictví. A podpořit tyto myšlenky může každý. Tím, jak bude žít.

ODKAZY

www.denzeme.cz

www.earthday.org

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu