Doba, kdy jsme bezstarostně spotřebovávali podle tajemníka OSN končí

Už více jak 45 let si vždy 22. dubna připomínáme Den Země. Ten letošní je obzvlášť významný. Právě toto datum se stalo dnem podpisu pařížské dohody, která si klade za cíl zpomalit oteplování planety a zmírnit jeho důsledky. Před samotným signačním procesem vystoupil dosluhující generální tajemník OSN Pan Ki-Mun. Vyřknul přitom slova, která směřují nejen k vysokým státním činitelům, ale ke každému člověku na této planetě. “Doba bestarostné spotřeby končí,” prohlásil.  

FOTO: Rafael Ben-ari / Dreamstime.com

První den podepsalo dohodu rekordních 171 zemí a zavázaly se tak udržet zvyšování teploty „výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně,“ a „usilovat o dosažení globálního snížení emisí skleníkových plynů“.

Agentura AFP vydala také informaci, že k dnešnímu dni stihlo již 15 signatářských zemí dohodu ratifikovat. Další země se ústy svých předstvitelů zavázly tak učinit v  nejbližší době. To by podle mnohých mohlo znamenat, že dohoda začne platit dříve, než v roce 2020. To je totiž nejzazší termín pro její ratifikaci. Nejoptimističťější odhady dokonce říkají, že bychom se platnosti dohody mohly dočkat ještě letos.

I když státy hrají v naplňováni dohodnutých kvót velkou úlohu, nezvládnou to sami. Pomoci musí podle odborníků a ekologických aktivistů každý. “Tato dohoda sama o sobě není dost na to, aby se předešlo nejkatastrofičtějším důsledkům klimatické změny. Je na nás všech (včetně světových lídrů), abychom ještě více usilovali o konec používání uhlí, ropy a plynu a vytvořili budoucnost ze 100% obnovitelných zdrojů,” píše na svém webu hnutí Greenpeace ČR. Podpis pařížské dohody považují za začátek konce používání fosilních paliv. 

A dávají také návod, jak pomoci naplnit vytýčen cíle. A tím je snížení vlastní spotřeby. odmítání průmyslových obalů a obecně větší důraz na to, co a proč spotřebováváme. A především pak víra v to, že “každý z nás má moc udělat svět trochu lepším”.

 

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu