Výstava ve Znojmě připomína neprávem opomíjenou Napoleonovu bitvu u Znojma

Slavkov, Borodino nebo Marengo. To jsou jen některá místa slavných bitev císaře Napoleona Bonaparta. K významnému střetu vojsk však došlo i u Znojma. Přesto je tato bitva opomíjená. Změnit by to mohla výstava na znojemském hradě.  

Ilustrační foto: Mitsuko Yanagisawa

Od bitvy u Znojma uplyne letos již 210 let. A přesto, že je světovou historií opomíjena a veřejnosti je téměř neznámá, zapsala do historie Evropy nesmazatelným písmem. Byla posledním rozhodujícím vítězstvím francouzského císaře Napoleona I. Bonaparta i poslední bitvou vojenské kariéry rakouského arcivévody Karla. Ovlivnila nejen Znojmo a jeho okolí, ale i celou Evropu. 

Snahou organizátora a kurátorů je proto připomenout tuto událost a jak sami říkají, „přispět k tomu, aby se bitva u Znojma postupně zařadila mezi velké bitvy epochy, mezi srážky tak zvučných jmen jako je Marengo, Austerlitz, Jena, Friedland, Wagram nebo Borodino. Je světovou historií opomíjena neprávem. Válka roku 1809 končí teprve u Znojma, nikoli u Wagramu, nikoli na Moravském poli„. Napomoci tomu má široká nabídka vystavených předmětů, mezi kterými nechybí dobové předměty demonstrující výbavu a postavení jednotlivých druh vojsk ve francouzské a rakouské armádě, které se v bitvě utkaly. Představí se pěchota, dělostřelectvo i elita tehdejších armád, jezdectvo. Kurátoři připravili originální  uniformy a palné zbraně Napoleonovy císařské gardy, nebo zvláštní zbraně armády rakouské. Výstava však dokumentuje i jednotlivé příběhy některých aktéru, jakým byl například velitel 4. sboru, generál Fririon. V jejím závěru se pak návštěvníci potkají symbolicky se samotným císařem Napoleonem.

Výstava bude na znojemském hradě otevřena do konce září tohoto roku. Bitva u Znojma ale bude hlavní roli hrát i v nastávající znojemské muzejní noci, která se uskuteční již příští pátek, 17. května od 19:00 do 23:00. Bohatý program je připravený na hradě, v Domě umění i minoritském klášteře.  „Můžete si vyrazit pamětní minci s Napoleonem, odlít si olověnou kuli, ocitnout se uprostřed vojenského ležení i navštívit vojenský lazaret. Podívat se na tehdejší dobu okem archeologa i přírodovědce,“ láká na muzejní noc ředitelka muzea Vladimíra Durajková. 

Bitva u Znojma

Proč je bitva u Znojma opomíjená? Možným důvodem je, že sám Napoleon Bonaparte dorazil na bojiště až druhý den bitvy a bitvu tak pro něj vyhrál generál Marmont a maršál Masséna. Stejně tak jím může být i poněkud rozpačitý průběh bitvy samotné, na jejímž počátku stál útok generála Marmonta, který se domníval, že útočí na slabý zadní voj rakouské armády. mýlil se, Rakušané se totiž na tomto místě rozhodli postup Francouzů zastavit. Na pomoc tak musel přispěchat již zmíněný maršál Masséna, jehož jednotky zvrátili poměr sil na bojišti. Když druhý den dorazil i císař a postupně i další vojska, rozhodl se arcivévoda Karel požádat o příměří. Poměr sil byl jasně na straně Francouzů. Vyslal proto náčelníka štábu císařsko-královské rakouské armády barona Wimpffena.

Napoleon I. nabízené příměří přijal, a to i navzdory svým maršálům, kteří si byli jisti svým vítězstvím. „Krve už bylo prolito dost,“ pronesl tehdy rezolutně. Do svého deníku si později zapsal, „bitva se má svést, až když už nelze čekat žádnou šťastnou změnu, neboť svoji podstatou je osud bitvy vždy nejistý.“ Byl to tak zřejmě okamžik, kdy se z vojevůdce Napoleona I. Bonaparte zrodil státník. 

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu