Nově nalezené archeologické lokality odhalují unikátní pohled na život v Polabí v době kamenné a bronzové

V Plaňanech ve Středočeském kraji se archeologům podařil objevit dvě archeologická naleziště z doby kamenné a z doby bronzové. Jedná se přitom o místně významné nálezy. Především pak ty z doby bronzové jsou svojí mocností 50 – 80 centimetrů v této oblasti zcela unikátní.

FOTO: Středočeský kraj

V první lokalitě byly objeveny hroby z pozdní doby kamenné a doby bronzové, což odpovídá nálezům z let 2500 až 2000 před našim letopočtem.  Celkem jde o 55 archeologických objevů. A nalezeno bylo i osídlení z pozdní doby bronzové, kterou můžeme umístit do období mezi lety 1300 až 1050 před naším letopočtem. V této lokalitě již archeologické práce byly ukončeny a archeologové nyní provádějí následný výzkum. Věří, že odkryté pozůstatky kůlových konstrukcí i značné množství dochovaných předmětů denní potřeby nám napoví mnohé o životě tehdejších obyvatel.

Další objevenou lokalitou, která je svojí mohutnosti již zmíněných 50 až 80 centimetrů zdejším unikátem, datují pracovníci Ústav archeologické památkové péče středních Čech do období 1300 až 800 let před naším letopočtem. „V zemědělsky intenzivně obdělávaném Polabí archeologové dosud ještě podobné naleziště neobjevili,“ potvrzuje význam této lokality radní Středočeského kraje pro kulturu Karel Horčička. Odborníci nyní dokumentují nalezené stavby i předměty, které zde v rámci průzkumu odkryly, mezi nimiž jsou i celé neporušené nádoby. V této lokalitě archeologický průzkum zatím probíhá.

Obě lokality se podařilo objevit při stavbě obchvatu kolem obce Plaňany.

 

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu