Dvě nové rezervace se mohou pochlubit divokými koňmi

V uplynulém víkendu byli do volné přírody vypuštěny další dvě skupiny exmorských koní původem z Milovic. Jejich novým domovem se stala přírodní rezervace u rybníka Baroch na Pardubicku a niva řeky Lužnice na Třeboňsku.

FOTO: Česká krajina

Všechny vypuštěné koně poskytla rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru v Milovicích, o kterou se stará ochranářská organizace Česká krajina. Je světovým unikátem, kde dnes žijí vedle divokých exmorských koní i zubři i pratuři.

Působení velkých kopytníků na krajinu je pozitivní, neboť nejen že spásají porost, ale i svými kopyty upravují přirozeným způsobem půdu a vytvářejí tak prostor pro růst mnoha různých druhů rostlin a tím i pro pobyt mnoha různých druhů živočichů a hmyzu. A to je cílem i v obou nových rezervacích, kde budou koně pečovat o porost i místní diverzitu nově vybraných rezervací

Koně budou u rybníka Baroch spásat rákos a orobinec

První z nich Přírodní rezervace Baroch na Pardubicku rozkládající se kolem stejnojmenného rybníka. Hlavním úkolem koní zde bude spásání rychle rostoucího rákosu a orobince. Spolu s nimi sdílí prostor kolem rybníka závislého jen na dešťové vodě pestré společenství zvířat i rostlin. V lokalitě hnízdí pravidelně husy velké, čárky obecné, ptáky malé či bukač velký. Roste tady i množství vzácných rostlin jako je kruštík bahenní, hadílka obecná nebo prstenec pleťový. Celkem osm koní by svým působení mělo napomáhat k vytváření ještě pestřejší mozaiky a přirozenému rozvoji celého území. A vše nasvědčuje tomu, že se svého úkolu zhostí na výbornou. „Zvířata zvládla cestu dobře a začala se hned seznamovat s novým prostředím. Pustila se do spásání rákosu, který ze savanovité krajiny u Milovic neznají,“ řekl s potěšením Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina.

Meandry Lužnice mají nové obyvatele

Rezervaci, která vznikla s podporou Agentury ochrany přírody a krajiny, připravila pro pobyt koní místní orchanářská organizací JARO Jaroměř, se kterou už organizace Česká krajina spolupracovala již dříve. „Ve spolupráci JARO Jaroměř a Agentury ochrany přírody vznikla již v roce 2018 rezervace na Plachtě v Hradci Králové. Jsme velmi rádi, že na ni dnes navázala také rezervace u rybníka Baroch,“ doplnil Dalibor Dostál.

Druhým místem je niva řeky Lužnice na Třebońsku v Jihočeském kraji. Z Milovic sem dorazila zatím trojice koní, pro něž se domovem stanou meandry řeky s rozsáhlou sítí slepých ramen tvořících přirozené společenstvo mokřadů a luk s bohatou populací zvířat, hmyzu a rostlin typických pro podobné lokality. V brzké době by je měli doplnit další tři koně.

Péče o krajinu se mění

V posledních několika letech se stále více starostlivost o krajinu mění v Evropě i České republice. Původní kopytníci se vrací do krajiny, a pro krajinu je to změna pozitivní. Všímá si toho i ředitel České krajiny, Dalibor Dostál. „Těší nás, že tento typ péče o krajinu, obvyklý ve vyspělých zemích, získává stále větší zastoupení také v České republice,“ uvedl v tiskové zprávě. Využití divokých má oproti hospodářsky chovaným zvířatům mnohé výhody. Mimo jiné i fakt, že se spolu s jejich trusem se nedostávají do půdy reziduu medikamentů.

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu