David Attenborough: Život na naší planetě

Život na naší planetě se mění. A tato změna je rychlejší než kdy dříve. Jak významná je? Nad tím se ve svém novém dokumentu zamýšlí David Attenborough.

FOTO: Netflix

Jen málo osobnosti světového dokumentu se těší tak vysokému renomé jak právě britský moderátor, přírodovědec, dokumentarista a milovní přírody, David Attenborough. Ve své práci neustává ani dnes, kdy už mu je úctyhodných 93 let. Stále a neúnavně svádí boj za ochranu divoké přírody. Ostatně jak sám řekl, přestat ani nemůže. „Svým způsobem bych si přál, abych se v tom boji nemusel angažovat. Přál bych si totiž, aby ten boj nebyl nutný. Ale štěstí a osud mi neuvěřitelně přáli a cítil bych se provinile …kdybych ty problémy viděl, ale rozhodl se je přehlížet,“ prohlásil ve svém nejnovějším díle. Podle jeho slov jde o jeho poselství a vizi budoucnosti. To co jej trápí a proč nemůže přestat mluvit je rychlost, s jakou mizí z naší planety divoká příroda. A spolu s ní i úžasná různorodost živočichů i rostlin, která po miliony let dělala z naší planety úžasné místo pro život.

Právě diverzifikaci se ukazuje jako klíčová vlastnost naší přírody, díky které funguje tak dokonale. Naší činnosti se však tato jedinečná, a pro život všech druhů na planetě nezbytná vlastnost vytrácí. Rozmělňuje se do monokultur pěstovaných na půdě, která byla vytržena z divoké přírody a z níž zmizely pralesy, které zde rostly po tisíciletí. Je ničena intenzivním rybolovem v každém, i nejzapadlejším koutě našich oceánů. David Attenborough měl jedinečnou možnost tento proces sledovat. Za svůj profesní život navštívil mnoho míst. Nyní se obává o budoucnost.

Nevidí ji však pesimisticky, jak by se mohlo z předchozích řádků zdát. Neukazuje jen to, co se dosud stalo a stále děje na naší planetě. Nabízí i možnosti a uvádí příklady, jak změnit naše životy takovým způsobem, který umožní život nejen člověku, ale všemu živému na Zemi. Člověk totiž není na přírodě nezávislý. Jeho budoucnost je s udržením přírody a její rozmanitosti pevně spjata. Ve svém poselství nabádá ke změně toho, jak ke svému okolí přistupujeme. Tím můžeme pomoci nejen krajině ale i nám samotným. Příroda je totiž mocná a je schopná se vypořádat i s našimi chybami. David Attenborough to vyjádřil úžasným způsobem. Své poselství začal i zakončil v Pripjati, městě, které zaniklo lidskou chybou po výbuchu v atomové elektrárně Černobyl v dubna 1986. Více jak třicet let po této události je pro lidi stále neobyvatelné. Příroda si ale cestu našla a město žije. Obyvateli se staly druhy, které jsou jinde vzácnými.

Snímek „Život na naší planetě“ tak rozhodně stojí za zhlédnutí. A nabízí mnoho otázek k zamyšlení.

Oficiální trailer

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu