David Attenborough: Život na naší planetě

Život na naší planetě se mění. A tato změna je rychlejší než kdy dříve. Jak významná je? Nad tím se ve svém novém dokumentu zamýšlí David Attenborough.

FOTO: Netflix

Je jen málo osobnosti světového dokumentu se těší tak tak vysokému renomé jak právě britský moderátor, přírodovědec, dokumentarista a milovní přírody David Attenborough. Ve své práci neustává ani dnes, kdy už mu je úctyhodných 93 let, kdy svádí boj za ochranu divoké přírody. Ostatně jak sám řekl, přestat ani nemůže. „Svým způsobem bych su přál, abych se v tom boji nemusel angažovat. Přál bych si totiž, aby ten boj nebyl nutný. Ale štěstí a osud mi neuvěřitelně přály a cítil bych se provinile …kdybych ty problémy viděl, ale rozhodl se je přehlížet,“ prohlásil ve svém nejnovějším díle. Podle jeho slov jde o jeho poselství a vizi budoucnosti. To co jej trápí a proč nemůže přestat mluvit je rychlost, s jakou mizí z naší planety divoká příroda. A spolu s ní i úžasná diverzifikace živočichů i rostlin, která po miliony let dělala z naší planety úžasné místo pro život.

Právě diverzifikaci ukazuje jako klíčovou vlastnost naší přírody, díky které funguje tak dokonale. Naší činnosti se však tato jedinečná, a pro život všech druhů na planetě nezbytná vlastnost vytrácí. Rozmělňuje se do monokultur pěstovaných na půdě, která byla vytržena z divoké přírody a z níž zmizely pralesy, které zde rostly po tisíciletí. Je ničena intenzivním rybolovem v každém, i nejzapadlejším koutě našich oceánů. David Attenborough měl jedinečnou možnost tento proces sledovat. Za svůj profesní život navštívil mnoho míst. Nyní se obává o budoucnost.

Nevidí ji však pesimisticky, jak by se mohlo z předchozích řádků zdát. Neukazuje jen to, co se dosud stalo a stále děje na naší planetě. Nabízí i možnosti a uvádí příklady, jak změnit naše životy takovým způsobem, který umožní život nejen člověku, ale všemu živému na Zemi. Člověk totiž není za přírodě nezávislý. Jeho budoucnost je s udržením přírody a její rozmanitosti pevně spjata. Ve svém poselství nabádá ke změně toho, jak ke svému okolí přistupujeme. Tím můžeme pomoci nejen krajině ale i nám samotným. Příroda je totiž mocná a je schopná se vypořádat i s našimi chybami. David Attenborough to vyjádřil úžasným způsobem. Své poselství začal i zakončil v Pripjati, městě, které zaniklo lidskou chybou po výbuchu v atomové elektrárně Černobyl v dubna 1986. Více jak třicet let po této události je pro lidi stále neobyvatelné. Příroda si ale cestu našla a město žije. Obyvateli se staly druhy, které jsou jinde vzácnými.

Snímek „Život na naší planetě“ tak rozhodně stojí za zhlédnutí. A nabízí mnoho otázek k zamyšlení.

Oficiální trailer

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu