V Brně se představí výstava “Ukradená divočina”

Brněnská ZOO připravila pro širokou veřejnost unikátní výstavu “Ukradená divočina”. Upozorňuje na stále aktuální problém nelegálního obchodu s ohroženými zástupci, fauny i flóry a trofejemi. 

“Kupuješ? I ty máš na rukou krev”, čteme na jednom z vystavených plakátů,  kde si dáma v kožichu prohlíží své zakrvácené ruce. Takovýto pohled vyvolává zcela jistě emoce a na ten tato výstava sází.  Stejné heslo nacházíme i na dalších plakátech a kolem nich je ukázka toho, co vše se může ocitnout doma v šatníku, či v něčí sbírce trofejí. Ať již je to kůže zebry, nebo vycpaný kajman brýlový, připomínají tyto exponáty lidskou neúctu k životu i lhostejnost. 

Ilegální obchod se zvířaty i faunou není jen otázkou pytláctví či nadměrného lovu, jak se návštěvníci této výstavy mohou přesvědčit. Přispět k němu lze i mnohem nevinnějším způsobem, například koupí exotického suvenýru z dovolené, nebo tím, že si dopřejí neméně exotický gurmánský zážitek. Mnohdy si totiž lidé neuvědomují, že jde o výrobky z ohrožených nebo i chráněných druhů zvířat. A jak je patrno i ze statistik celní správy, nemusí to být bez následků. I do ČR si totiž občas přivezou lidé z dovolené předměty, s nimiž je obchodování zakázáno a sami se tak dostanou do nezáviděníhodné situace hned na letišti. Ostatně je expozice věnovaná především Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, tzv. CITES. Ta má za cíl ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin před vyhubením z důvodu jejich nadměrného komerčního využívání. 

Jak přitom zakladatelé projektu uvádějí na svém webu ukradenadivocina.org, je „ilegální obchod se zvířaty a jejich částmi jednou z nejzávažnějších příčin ohrožení divokých zvířat”.  Dodávají přitom, že nejde ani zdaleka pouze o problém Asie, Afriky či Ameriky, ale i celé Evropy včetně ČR. Výstava Ukradená divočina poodkrývá dosud často přehlížená fakta a ukazuje celou problematiku v novém světle. Jde o unikátní a skutečně dosud nejkomplexnější kampaň tohoto druhu v u nás.  

V Brně mohou lidé výstavu navštívit na ulici Radnická 6, a to každý den od 10 do 18 hodin. Jednotné vstupné je 50 korun. Přístupná bude nejméně do konce července tohoto roku.

Share Button

Kamil Červinka

_______________________________________________________________________________________ www.kamilcervinka.eu