Sociální dilema. Jak fungují sociální sítě?

Co je na pozadí sociálních sítí? Jak fungují? A jaký mají dopad na člověka a společnost? To vše je tématem dokumentu „Sociální dilema“ s dílny Netflixu. Poprvé se ve větší míře k těmto otázkám vyjadřují i ti, kteří se na vzniku sociálních sítí podíleli.

FOTO: Netflix

Sociální sítě jsou výrazným elementem dnešní doby. Jejich obliba stále roste a vedle mnoha pozitivních vlivů, které mají a mít mohou, najdeme i dopady negativní. Právě o nich pojednává snímek Sociální dilema, nacházející se někde na pomezí dokumentu a dramatu. Není tak žádným překvapením, že na úplný začátek dokumentu vložili jeho autoři Sokratův citát „nic obrovského do života smrtelníků nevstoupí bez prokletí“.

Vyznění dokumentu je postaveno na výpovědích odborníků z praxe, bývalých zaměstnanců sociálních sítích jako je Tim Kendall, bývalý ředitel monetizace Facebooku, ekonomů a vědců. Rozhovory s nimi jsou pak efektivně prokládány příběhem typické americké rodiny s třemi dětmi, ukazujícími vliv sociálních sítí než různé generace. Ústřední postavou je však Tristan Harris. V minulosti působil jako designový etik u společnosti Google jehož úkolem bylo řešení etických otázek souvisejících s cílením produktů na uživatele. Jeho práce, přístup k produktům a viditelná snaha cílit na uživatele a zejména na čas, který u obrazovky strávil, v něm samotném však postupem času vyvolalo etické dilema. Uvědomil si dopady, které to má na člověka jako jednotlivce, i společnost samotnou Toto dilema vyústilo až k tomu, že opustil lukrativní zaměstnání u společnosti Google a založil organizaci „Center for Humane Technology“, jejímž cílem je navrátit technologii lidem. Protože jak sám říká, nemají lidé sloužit technologiím, ale technologie lidem.

Myšlenky Tristana Harrise jsou tak zcela pochopitelně jistým průvodcem celým dokumentem. A je patrné, že není sám, kdo si škodlivost přístupu technologických gigantů uvědomil. Snaha změnit chování uživatelů a jejich faktické uzavírání do názorových bublin jen pro ekonomický prospěch se i pro další aktéry dokumentu jeví jako velké nebezpečí. A to i přesto, že si stejně tak uvědomují, co vše dobrého je se sociálními sítěmi spojeno. Tento přístup umožnil technologický rozvoj v oblasti analýzy velkých dat. Aniž si to uživatelé sítí plně uvědomují, získávají o nich sociální sítě více informací, než o sobě vědí oni sami. A to dává těmto sítím nebývalé možnosti. Třeba i schopnost „hacknout“ samotnou lidskou psychiku, tedy tzv. „growth hacking“. Ukázat a dát mu přesně to, co chce, kdy to chce a tím ovlivňovat jeho chování.

Zní to snad jako konspirační teorie? Ano, mohlo by se zdát, že některé názory uvedené v dokumentu již skutečně zasahují i do této oblasti. Přesto zní jako rozumné a zcela opodstatněné. A zcela jistě nejsou ani ojedinělé. Obdobná varování již delší dobu zaznívají i z řad dalších odborníků. Není asi třeba přes radikálnost určitých názorů sociálních médií obávat, ale je vhodné mít se před nimi nepozoru. A tento dokument k tomu jistě přispěje. Jeho shlédnutí bychom doporučili každému, kdo sociální média používá, stejně jako rodičům a učitelům.

Oficiální trailer

Sociální dilema je tak dílem, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Scénárista a režisér v jedné osobě, Jeff Orlowski, odvedl skutečně dobrou práci, stejně jako další tvůrci filmu. Za všechny znad můžeme zmínit autora hudby Marka Craforda. Potvrzuje to i zájem o dokument, který jen za prvních 28 dní zhlédlo více než 38 milionů uživatelů.

Dokument natočený v roce 2020 byl později, po premiéře na festivalu Sundace, doplněný také o část dotýkající se viru COVID-19.

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu