FOTOEXPO 2018

Vítejte u naší soutěže FOTOEXPO 2018, ve které můžete získat vstupenky na již tradiční veletrh fototechniky FOTOEXPO 2018.

Než se ale pustíte do otázek, přečtěte si prosím Pravidla soutěže.

Pravidla soutěže:

  1. Soutěže se může účastnit registrovaný i neregistrovaný uživatel. Registrace není k účasti nutná.
  2. Každý účastník může soutěžní kvíz absolvovat jen jednou.
  3. O výherci se rozhodne losováním. Pro zařazení do slosování je třeba získat alespoň 3 body. Každá správná odpověď znamená jeden bod.
  4. Vylosovaní výherci obdrží 1x vstupenku na fotografický veletrh FOTOEXPO 2018, konaný v Praze dne 20. 10. 2018.
  5. S výhrou se nepojí žádná náhrada nákladů cesty na veletrh FOTOEXPO 2018, ani jiná další zvýhodnění.
  6. Účastník svojí účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svým osobních údajů, a to v rozsahu potřebném k uskutečnění soutěže a zaslání případné výhry. AKIKO magazín neručí za nedoručení výhry z důvodu nesprávně zadaných kontaktních údajů účastníka soutěže. AKIKO magazín se zavazuje, že nepoužije osobní informace od účastníka k jiným účelům, ani je neposkytne třetí osobě. Veškeré údaje budou spravovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu. Veškeré údaje budou nejpozději den následující po dni konání veletrhu FOTOEXPO 2018 smazány.
Jméno Email
Kolik plastového odpadu vyprodukuje průměrná česká rodina za rok?
Kolik procent plastových obalů z celého světa se skutečně recykluje?
Jaké plasty můžete nejčastěji najít na plážích a v přímořských oblastech?
Kolik plastů vyrobilo lidstvo od 50tých let minulého století?
Kolik plastů vyrobených od zmíněných 50tých let minulého století bylo recyklováno?
Kolik let trvá PET lahvi, než se rozloží?
Share Button

Napsat komentář