Pečeť Tutanchamonovy hrobky

Je 4 listopadu 1922, když se před britský antropologe, egyptologe a „amatérským“ archeologem Howardem Carteren „odkrývá“ tento pohled z pod nánosu pouštního písku. Po dlouhém hledání, přerušeném válkou a mnoha neúspěších, stojí konečně před vchodem do hrobky s neporušenou pečetí strážců pohřebiště.

„Vidíte něco“ ptá se hlas za Howardem Carterem, který hledí do útrob hrobky otvorem, který předtím jeho dělníci vyhloubili ve vstupních dveřích. Patří lordu Carnarvonovi, mecenáši, který Carterovi vykopávky financoval.  „Ano, je to úžasné,“ odpovídá Carter. 

Takto vé svém deníku vzpomíná sám Howar Carter na den, kdy byla hrobka otevřena. Předcházelo tomu ovšem celých 13 let protkaných řadou neúspěchů i světovo válkou, než si mohl tento zážitek do svého deníku připsat.

A to co spatřil úžasné skutečně bylo. Za vstupními dveřmi se totiž skrýval do té doby netušený objev. Hrobka 11. farona 18. dinastie, známého jako Tutanchamon. Tento Nález se stal jedním z nejvýznamnějších archeologickým počinů moderní egyptologie. Ne díky významu samotného faraona, a ani ne pro do té doby nevídanému bohatství ukryté v jeho hrobce. To, čím se do dějin neodmyslitelně zapsala je naprosto neporšená jeho hrobu. A to, že tomu tak je, naznačila ostatně i ona původní a díky písku časem ani nezloději neporušená pečeť strážců pohřebiště.

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu