Mír pro naši dobu

Fotografii, kterou jsme dnes zvolili pro rubriku „jedním okem“ zná snad každý. A pro připomenutí Mnichovské dohody snad neexistuje fotografie výmluvnější.

Je tomu přesně 80. let, co se mocnosti tehdejšího světa, Francie, Velká Británie, Německo a Itálie, dohodly na postoupení pohraničních území tehdejšího Československa nacistickému Německu. Mnichovská dohoda vznikla v noci z 29. na 30. září 1938. Se svými územními požadavky přišlo brzy i Polsko a Maďarsko. To vše bez účasti toho, o kom se rozhodovalo, tedy samotného Československa, jehož zástupci přítomni byli, ale k samotným jednáním pozvání nedostali. Dodnes je tato skutečnost vnímaná jako velká křivda.

My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honor. I belive it is peace for our time… Go home and get a nice quite sleep.“ Neville Chamberlain

Tato fotografie ale vznikla až později, konkrétně v okamžiku, kdy se tehdejší britský ministerský předseda Neville Chamberlain vrátil zpět do Velké Británie. Bezprostředně poté, co vystoupil z letadla pronesl před zástupci tisku a hosty, „Moji dobří přátelé, podruhé v naší historii se britský ministerský předseda vrací z Německa a přináší čestný mír. Já věřím, že je to mír pro naši dobu. … Jděte domů a klidně spěte.“ V rukou třímal papír, který měl dohodu představovat. Jak se ale později ukázalo, byl to jen prázdný papír, který dal ministerskému předsedovi jeden z jeho spolupracovníků s tím, že to bude vypadat „lépe“.

Dnes už víme, že klidný spánek nevydržel dlouho. Německo dohodu nedodrželo, a ani dodržet nechtělo. Mnichovská dohoda se tak spíše stala předzvěstí války, ne-li jejím začátkem.

Share Button
AKIKO magazín