Létání nad národními parky je nově zpřísněno

Létání nad územím národních parků je již přísnější. Podle ochranářů totiž lety ohrožují chráněné druhy zvířat i rostlin. V návaznosti na novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny proto Úřad pro civilní letectví zpřísnil pravidla a nově definoval bezletové zóny.

Nové podmínky se týkají letů v letové hladině G, tedy do výšky 300 metrů nad zemí. V této letové hladině létají také stále populárnější drony, jejichž počet se ve světě i v ČR stále zvyšuje. Jak ale upozorňuje mluvčí Úřadu pro civilní letectví Ing. Vítězslav Hezký, bezpilotní lety byly zakázány v těchto oblastech již dříve, a to letovým předpisem L2 doplněk X. Nová úprava tak stávající omezení především zpřísňuje pro všechny prostředky létání, tedy jak pilotované tak i bezpilotní.  Významnou změnou je však predevším to, že tato úprava už není dána jen letovým předpisem, ale přímo zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Zákon ovšem připouští výjimky, a to například pro bezmotorové létání. „Rozsah omezení a výjimek bude dále v praxi analyzován a případně může dojít i k další úpravě,“ upozorňuje Vítězslav Hezký. Záležet bude především na tom jak se nová pravidla osvědčí samotným národním parkům. Není tak vyloučeno, aby se do budoucna rozšířil zákaz třeba i na bezmotorové kluzáky. V praxi totiž nejde jen o hluk působený letadly a drony, který může například rušit hnízdění ptáků. Podstatný vliv mohou mít také vibrace či další s létáním spojené dopady.

Vzlet nad území národních parků je také možné se speciálním povolením. To vydává národní park a Úřad pro civilní letectví následně povolí přístup do dané oblasti a stanoví i podmínky letu.

Na našem území jsou k dnešnímu dni celkem čtyři národní parky, kterých se nová úprava týká. Jedná se o Národní park Šumava, Národní park Podyjí, Národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park.

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu