Kontroverzní plošná aplikace jedu proti hrabošům je zatím pozastavena

Ministerstvo zemědělství pozastavilo rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kterým bylo povoleno plošné hubení hrabošů.

Rozhodnutí bylo vystaveno velké kritice ze strany odborné i laické veřejnosti. Kupříkladu ornitologové upozorňovali na nebezpečí pro dravé ptáky, volavky i čápi, myslivci a ochránci přírody pak i na nebezpečí pro další živočišné druhy. Plošné hubení, tedy faktické rozsypávání jedu po polích, není běžně možné. Hubení je možné jen místně, a to vkládáním jedu do nor. To je však podle zemědělců, kteří plošné hubení požadovali, neproveditelné. A to jak s ohledem na množství hrabošů, tak i s odkazem na nedostatek pracovních sil.

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu