Světový den slonů má být varováním

Zítra, ve středu 12. srpna se uskuteční Světový den slonů. Jeho účelem je šířit povědomí o závažnosti hrozby, kterým sloni čelí a podpořit pozitivní řešení k zajištění jejich přežití. Za vyhlášením Světového dne slonů stojí nadace Elephant Reintroduction Foundation a oceněná producentka a režisérka Patricia Sims. 

FOTO: Anja Osenberg / Pixabay

Světový den slonů přichází shodou okolností v době, kdy ještě neutichla aféra kolem lva Cecila, kterého zastřelil americký zubař Walter J. Palmer. Sloni totiž patří mezi “Velkou pětku”, tedy pět nejnebezpečnějších zvířat Afriky. A i díky tomu se stávají obětí stejnojmenné neoficiální “hry” trofejních lovců. Sloni přitom do značné míry sdílí osud lvů.

Velkým nebezpečím pro slony je obchod se slonovinou, kterému se dosud nedaří účinně bránit. Podstatnou roli hraje také populační exploze domorodých obyvatel, rozšiřování vesnic, stavba silnic, plotů a další prorůstání civilizace do krajiny. Přerušují se tak tisícileté migrační trasy a narušuje se přirozené prostředí, v němž sloni žijí. V neposlední řadě se na úbytku slonů podílejí také již zmíněné trofejní lovy. Odhaduje se, že například v Africe žilo až 10 milionů těchto mohutných zvířat. Dnes se jejich počty snížily na 400 až 500 tisíc.

 

wed-text-logoSvětový den slonů má povědomí o důsledcích lidské činnosti na populaci slonů ukázat v reálném světle a přispět ke zvýšení jejich ochrany. Faktem však zůstává, že oblasti se sloní populací jsou velmi chudé a to komplikuje jakoukoli snahu o účinnou obranu. Ať již hovoříme o potřebě rozšiřování lidských sídel, zemědělské půdy či o lovu, vždy narazíme na již zmíněnou chudobu. Ochrana slonů, ale i jiných ohrožených zvířat se tak úzce dotýká problémů moderní lidské společnosti.

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu