Den bez palmového oleje. Dodrželi jste jej?

Na začátek února připadá již tradičně den bez palmového oleje. Ochranáři v něm vyzývají, aby lidé po tento a třeba i po několik následných dnů nepoužívali produkty s palmovým olejem. Jeho pěstování je totiž důvodem likvidace deštných pralesů v mnohých oblastech světa, jako je Borneo, Sumatra, části Afriky i Jižní Ameriky. Tam všude se palma olejná ve velkém pěstuje.

ÚVODNÍ FOTO: Plody palmy olejné, z nichž se olej získává. FOTO: Pixabai.com

Na problémy spojené s pěstováním palmy olejné upozorňují ochranářské společnosti dlouhodobě. Producentům vytýkají nelegální kácení lesů a také přímé zabíjení “škůdců”. Tedy zvířat, které palmy poškozují. Mezi takové patří na Borneu nebo Sumatře i kriticky ohrožený orangutan. Jeho potravou jsou totiž kořínky mladých palem, a to producentům pochopitelně vadí. Ze strany místních i ochranářských spolků jsou proto často palmové společnosti obviňovány z toho, že svým zaměstnancům nařizují zabít každého orangutana, kterého uvidí. Počty orangutanů ale netrpí jen tímto. Ještě silněji je ohrožuje ztráta jejich přirozeného prostředí a také jeho rozdělování. Mezi plantážemi palem, které mnozí označují za zelené pouště, totiž vznikají diverzifikované ostrůvky deštného pralesa s malou a od okolního světa odříznutou populací orangutanů. To může mít vliv i na genetickou různorodost nové populace a tím i na snížení její odolnosti.

Ale nejsou to jen orangutani, kteří jsou pěstováním palmy olejné vytlačování ze svých původních domovů. Podobně je na tom také tygr malajský a v Africe i ohrožené gorily nížinné. Ale ani místním komunitám zemědělců se rozšiřujícím plantáže nezamlouvají a bojují proti nim. Namítají, že tím ztrácejí svůj tradiční zdroj obživy. Tak je tomu například i na Borneu. Řešení ale není snadné, a to i proto, že mnohé z dotčených zemích jsou postiženy silným korupčním prostředím, sahajícím často až na ta nejvyšší místa.

Společnosti pěstující palmový olej ale s těmito tvrzeními nesouhlasí. Podle nich je kritika jen snahou konkurence poškodit toto odvětví. Palmový olej naopak propagují jako zdravý a levný zdroj nejen pro potravinářství, ale také pro výrobu biopaliv.

Jak se však ukazuje, nejsou institucím a ani veřejnosti dopady pěstování a výroby palmového oleje lhostejné. Příkladem je i pražská ZOO. „Provozovatelé restaurací a stánků v areálu Zoo Praha nepoužívají palmový olej při přípravě jídel již od roku 2014,“ konstatoval v tiskové zprávě ke dnu bez palmového oleje její ředitel Miroslav Bobek. Uvedl přitom, že to nebylo snadné rozhodnutí a s některými dodavateli se musela ZOO rozejít. „Považujeme však za svou povinnost jít příkladem,“ řekl na závěr. Podobně se proti palmovému oleji vyhrazují i další instituce, jako je ZOO ve Dvoře Králové. Ale také běžní spotřebitelé začínají výrobky s obsahem tohoto oleje sledovat pozorněji. Mají i mocný prostředek, jak zjistit, že to co kupují olej z palem neobsahuje. A to prostřednictvím aplikace Palm Oil Scanner. Ta je dostupná jak pro systémy Androit, tak i pro Apple.

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu