Datel černý je Ptákem roku 2017

Na pozici ptáka roku vystřídal červenku obecnou tradiční “lékař lesa” datel černý. Kampaň Pták roku vyhlašuje Česká společnost ornitologická již od roku 1992. Vždy se přitom pokouší upozornit na některý  z palčivých problémů současnosti, který má vliv na ptačí populaci. V tomto roce je to potřeba ponechávat v lese, na zahradádch i v parcích také staré a odumírající stromy.

ÚVODNÍ FOTO: Datlí mláďata vylézají od stáří zhruba tří týdnů po stěnách dutiny k vletovému otvoru a rodiče, kteří se v krmení střídají, je mohou krmit zvenku. Foto: Ondřej Prosický (naturephoto.cz)

Datel černý patří k druhům, s nímž se můžeme setkávat stále častěji. Především pak v letitých listnatých i smrkových lesích. Dobře se ale přizpůsobují i životu v blízkosti lidí. Podmínku mají jedinou. Datel, i jeho příbuzní strakapoudi, potřebují k životu staré, odumírající a mrtvé dřevo,” říká Zdeněk Vermouzek. ředitel České společnosti ornitologické s tím, že bychom právě proto měli podobných stromů v lese, městských parcích i zahradách nechávat dostatek. Mrtvý či odmírající strom je totiž bez života jen zdánlivě. “Návštěva datla či strakapouda nám napoví, že takový suchý strom skutečně žije. Je rájem mnoha druhů hub a nejrůznějších brouků, mravenců a jiných bezobratlých, kteří tvoří prostřený stůl pro datly, strakapoudy, žluny, brhlíky, šoupálky a další druhy ptákům,” dodává Zdeněk Vermouzek. 

FOTO: Dušan Vainer (dusanovo.cz) Datel černý hledá svou nejčastější potravu – dřevokazné mravence a brouky – pod kůrou živých stromů i v padlých kmenech. Silným zobákem tesá do dřeva otvory o rozměrech až 50 x 20 cm a zanechává pod nimi hromádku velkých třísek, dlouhých až 10 cm.

Současně s vyhlášením kampaně připravilo ČSO také novou výzvu k mapování datlů. Budeme se snažit zaznamenat výskyt co největšího množství datlů v průběhu celého roku a na závěr vyhodnotit, kde všude se datli vyskytují a jaké typy prostředí jsou schopni osídlit. Velice zajímavou otázkou je, zda se biotopové preference datlů v poslední době opravdu proměnily, zda se například objevují ve větší blízkosti lidských sídel,” vysvětluje Zdeněk Vermouzek. Mapovaní se přitom prostřednictvím Faunistické databáze ČSO na avif.birds.cz a mobilní aplikace Avif Mobile může zůčastnit naprosto každý. 

A kdy se za datlem do lesa vydat? Vzhledem k tomu, že to je stálý pták, pozorovat jej můžete celý rok. Největší  šanci spatřit datly černé je ale v období od února do května. To totiž bývají nejnápadnější, brání svá teritoria, bojují se svými soky a hledají partnery pro hnízdění.

Datel černý

Datel černý je lesní pták, který se vyskytuje napříč celým evropským i asijským kontinentem až po japonské ostrovy. Dorůstají bezmála půl metru. I přesto jsou díky svému černému zbarvení s červenou čepičkou v přírodě téměř nenápadní. Prozradí je spíše typické hlasité volání, nebo pravidelé klepání.

Setkat se s nimi můžete všude tam, kde najdou dostatek potravy. A tu hledají, jak již zaznělo výše, v odumírajících a mrtvých stromech. Jejich potravu tvoří mravenci a nejrůznější hmyz žijící pod kůrou stromů. Příroda je k tomu vybavila dokonale. Silné drápy na nohou směřující na obě strany jim umožňuji pevně se zachytit na kmeni stromu, a tuhá ocasní pera slouží k udržení stability. Zesílený a neustále dorůstající zobák s dlátovytým zakončením se skvěle hodí pro vydlabávání kůry a dřeva. Snad nejúžasnější je ale jeho jazyk, dvakrát tak dlouhý jako samotný zobák, s harpunovitými háčky, který se vejde i do tě nejmenších sklin a diky lepivým slinám zachytí vytouženou potravu.

FOTO: Martin Mecnarowski (photomecan.eu) Datel černý je náš největší zástupce šplhavců. K životu na stromech je dokonale přizpůsoben, šplhá pomocí silných svalů a robustních běháků, váhu rozkládá na zygodaktylní noze se dvěma prsty vpředu a dvěma vzadu a opírá se o tuhá ocasní pera. Dlouhý zpevněný zobák je na konci dlátovitě seříznut a je dokonalým nástrojem k tesání do dřeva.

Datlové by mohli označování i jako symbol věrnosti. Jakmile totiž vytvoří pár, zůstavají v něm řadu let. Mnohdy i ve stejné dutině. A ani jejich mláďata se od rodného hnízda nevzdalují příliš daleko.

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu