Až polovina světového dědictví UNESCO může být ohrožena, varuje WWF

Až polovina přírodních lokalit zařazených na seznam světového dědictví UNESCO je ohroženo. Ve své zprávě to uvádí Světový fond na ochranu přírody (WWF). 

Rys iberský. FOTO: Pixabay

Na seznam světového dědictví UNESCO jsou pravidelně zapisována ta nejpozoruhodnější místa celosvětového významu. Podle zprávy WWF však může být až 114 z nich bezprostředně ohroženo průmyslovou činností v podobě těžby uhlí, ropy či zemního plynu, stejně jako výstavbou rozsáhlé infrastruktury. “Příliš často vlády umožňují škodlivé průmyslové aktivity ohrožující tato místa ve snaze dosáhnout krátkodobé zisky, spíše než aby upřednostňovali dlouhodobě udržitelný rozvoj,” uvádí se ve zprávě.

Selousovu rezervaci ohrožuje těžba

Mnohé oblasti UNESCO řadí na seznam světového dědictví v ohrožení. Příkladem může být Selousova rezervace (Selous Game Reserve) v Tanzanii. Ta je přitom díky svojí rozloze 50.000 km2 největší oblastí divoké přírody v Africe již od roku 1970. Na seznam světového dědictví UNESCO byla zapsána v roce 1982. Oblast relativně málo narušená lidskou činnosti ukrývá významnou populaci slonů, nosorožců, buvolů a dalších živočišných i rostlinných druhů. Před dvěma lety ale tanzanská vláda odhlasovala povolení k těžbě uranu v oblasti Stiegler George. Opakovaně je pak země pod palbou kritiky za nedostatečnou ochranu rezervace, která je dlouhodobě vystavena nadměrnému lovu. Podle některých zdrojů se zde například populace slona afrického snížila ze 109 tisíc kusů v roce 1978 na pouhých 13 tisíc v roce 2013. A “nejčernější” předpovědi varují, že do šesti let by zde nemusel být ani jediný. Ohrožení této oblasti totiž roste. Podle indikátorů, které sleduje UNESCO, se blíží hranici 90 na 100 stupňové škále. Vedle těžby a lovu se na něm podílí tlak na výstavbu infrastruktury, těžbu ropy a plynu a v neposlední řadě i rostoucí zájem turistů.

Národní park Doňana na pokraji zhroucení?!

Mezi ohrožené oblasti ale WWF neřadí zdaleka jen ta, zapsaná na seznamu světových dědictví v ohrožení.  Poukazuje i na další. A také zde uvádí příklad, španělský národní park Doňana ležící na jihozápadě Pyrenejského poloostrova v autonomní Andalusii. Místo pokryté převážně bažinami a mokřady je doménou velkého množství ptáků. Celoročně je hnízdištěm orla královského. A svůj domov zde má i ohrožený rys iberský. Nebezpečí mu ale hrozí mimo jiné od okolních farem produkujících až 95% španělských jahod. Jejich vysoká spotřeba vody významně ovlivňuje bažinaté oblasti parku. A mnozí zemědělci využívají vedle legálních způsobů zavlažování i více jak 1000 nelegálních vrtů.  

Před neúměrným užíváním podzemní vody varovala v dubnu letošního roku španělskou vládu i Evropská komise. Její počin přivítali zdejší ochránci přírody. “Již řadu let varujeme před špatným hospodařením s vodou v Národním parku Doñana, které je problémem přivádějícím ekosystém tohoto světového dědictví UNESCO až samotný pokraji zhroucení a ohrožuje budoucnost i samotného zemědělství v této oblasti,” prohlásil tehdy Juan Carlos del Olmo, ředitel španělské pobočky WWF. Španělská vláda i regionální vláda Andalusie podle něj nyní musí uposlechnout Evropskou komisi a problém s využíváním vodních zdrojů vyřešit jednou pro vždy. A to v zájmu přírody i společnosti.  

Share Button
Kamil Červinka on InstagramKamil Červinka on LinkedinKamil Červinka on Twitter
Kamil Červinka
_______________________________________________________________________________________
www.kamilcervinka.eu